TKP HEADLINE

เรือโบราณแม่พวงมาลัย แห่งชุมชนบ้านบางชะนี

 เรือยาว เป็นประเพณีกีฬาพื้นบ้าน มรดกวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตอันดีงาม ความผูกพันระหว่างสายน้ำกับชีวิต เรือกับวิถีชีวิตบนพื้นฐานของความศรัทธาเลื่อมใสในคำสอนทางพระพุทธศาสนา อันนำมาซึ่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว อันได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน ซึ่งเป็นองค์กรพื้นฐานของชุมชนชนบทไทยซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของชาติ ดังเช่น เรือแม่พวงมาลัย วัดโคกหิรัญ ตำบลบางชะนี อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่านต่อ

มณฑปหลวงพ่อโบ วัดโคกหิรัญ

 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าผ่านไปกี่ยุคกี่สมัย วัด ก็ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยอยู่เสมอ ประเทศไทยมีวัดอยู่มากมายในแต่ละวัดก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป ทั้งในเรื่องของความสวยงามทางศิลปะ ความเก่าแก่ และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ในปัจจุบันบุคคลทั่วไปนิยมท่องเที่ยว ไหว้พระขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล วัดที่มีความสวยงาม มีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ มีมากมากในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ วัดโคกหิรัญ ตำบลบางชะนี อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่านต่อ
ก้านธูป แห่งบ้านบางชะนี

 ธูป เป็นสิ่งที่ใช้เป็นเครื่องสักการบูชาตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณ เพื่อบูชาเทพเจ้าหรือทำให้เทพเจ้าพอใจด้วยของหอมธูปไทยในอดีตที่ผลิตจากไม้หอม มีลักษณะคล้ายธูปจีนโบราณ ซึ่งการผลิตก้านธูปเป็นส่วนสำคัญในการผลิตธูป วัฒนธรรม การผลิตธูป และก้านธูปในไทย สืบทอดมาจากการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และการค้าจากจีนในอดีต สืบทอดขั้นตอนวิธีการผลิตต่อกันมาเรื่อย ๆ จากรุ่นสู่รุ่น เกิดเป็นอาชีพท้องถิ่นของชุมชนบ้านบางชะนีในปัจจุบัน อ่านต่อ

อาชีพในท้องถิ่นอาชีพท้องถิ่น ตำบลลาดบัวหลวง เกิดขึ้นจากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โดยความร่วมมือของผู้นำชุมชน และการสำรวจความต้องการของชาวบ้านในชุมชน จนเกิดเป็น อ่านต่อ

การผลิตข้าวปลอดภัยจากสารพิษภูมิปัญญาชาวบ้าน ประเภท เกษตรกรรม การผลิตข้าวที่ดี (GAP) ได้มาตรฐานข้าวปลอดภัยจากสารพิษชุมชนบ้านตะพังโคลน โดยนางวารี เรืองศรี ประธานวิสาหกิจชุมชนตำบลลาดบัวหลวง (นาแปลงใหญ่) มีสมาชิก 32 คน ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 50/5 ม.4 ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร 065-593-9615

นางวารี เรืองศรี เป็นเกษตรกรที่เป็นประธานของโรงเรียนเกษตรกรในพระราชดำริบ้านตะพังโคลนในโรงเรียน อ่านต่อ

วัดท่าดินแดง
วัดท่าดินแดง

ในอดีตในช่วงก่อนการจัดตั้งโรงเรียน ชาวไทยมักเรียนหนังสือที่วัด โดยมีพระทำหน้าที่สอนหนังสือ ซึ่งเวลาของการเรียนการสอนไม่แน่นอน นักเรียนก็ล้วนเป็นเด็กผู้ชาย ส่วนเด็กผู้หญิงต้องอยู่ช่วยงานบ้านงานเรือน  แต่ในปัจจุบันสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปเมื่อการศึกษาของประเทศได้พัฒนาเจริญก้าวหน้า รวมถึงการย้ายถิ่นฐานเพื่อการสร้างครอบครัว ทำให้การศึกษาขยายไปตามแหล่งที่อยู่ต่างๆได้มากขึ้น และการศึกษาได้แยกตัวออกจากวัด โดยตั้งเป็นสถานศึกษาเป็นเอกเทศ และครูผู้สอนก็มิได้เป็นพระสงฆ์ วัดกับสังคมไทยมีความห่างกัน เพราะคนในปัจจุบันติดโลกโซเชียล ติดหรูชอบเดินห้างแอร์เย็นสบาย น้อยคนนักที่จะนัดกันไปไหว้พระเหมือนในสมัยก่อน

แต่ถึงอย่างไรก็ตาม วัดยังมีบทบาทสำคัญต่อวิถีชีวิตของชุมชนตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย ที่เกี่ยวพันกับชาวไทยโดยมี อ่านต่อ

วัดโพธิ์ผักไห่


 

วัดโพธิผักไห่ เป็นโบราณสถานที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของ ตำบลผักไห่ที่น่าสนใจ ตั้งอยู่164 หมู่ 4 ตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวัดที่มีชื่อเสียงทางด้านวัตถุมงคลที่ทางวัดหลายยุค หลายสมัยจัดสร้างขึ้นและมีผู้เลื่อมใสศรัทธา มาเช่าไปบูชา เป็นจำนวนมาก จากประวัติที่ทางวัดได้บันทึกไว้ มีความเป็นมาของชื่อวัด คงเรียกกันว่า “ วัดโพธิ์” มาแต่เดิม และต่อมาได้นำชื่อตำบลมาต่อท้าย เมื่อประมาณ พ.ศ.๒๔๖๐ ยุคเจ้าอาวาสรูปที่ อ่านต่อ

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand