TKP HEADLINE

เรือโบราณแม่พวงมาลัย แห่งชุมชนบ้านบางชะนี

 เรือยาว เป็นประเพณีกีฬาพื้นบ้าน มรดกวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตอันดีงาม ความผูกพันระหว่างสายน้ำกับชีวิต เรือกับวิถีชีวิตบนพื้นฐานของความศรัทธาเลื่อมใสในคำสอนทางพระพุทธศาสนา อันนำมาซึ่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว อันได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน ซึ่งเป็นองค์กรพื้นฐานของชุมชนชนบทไทยซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของชาติ ดังเช่น เรือแม่พวงมาลัย วัดโคกหิรัญ ตำบลบางชะนี อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่านต่อ

มณฑปหลวงพ่อโบ วัดโคกหิรัญ

 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าผ่านไปกี่ยุคกี่สมัย วัด ก็ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยอยู่เสมอ ประเทศไทยมีวัดอยู่มากมายในแต่ละวัดก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป ทั้งในเรื่องของความสวยงามทางศิลปะ ความเก่าแก่ และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ในปัจจุบันบุคคลทั่วไปนิยมท่องเที่ยว ไหว้พระขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล วัดที่มีความสวยงาม มีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ มีมากมากในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ วัดโคกหิรัญ ตำบลบางชะนี อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่านต่อ
ก้านธูป แห่งบ้านบางชะนี

 ธูป เป็นสิ่งที่ใช้เป็นเครื่องสักการบูชาตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณ เพื่อบูชาเทพเจ้าหรือทำให้เทพเจ้าพอใจด้วยของหอมธูปไทยในอดีตที่ผลิตจากไม้หอม มีลักษณะคล้ายธูปจีนโบราณ ซึ่งการผลิตก้านธูปเป็นส่วนสำคัญในการผลิตธูป วัฒนธรรม การผลิตธูป และก้านธูปในไทย สืบทอดมาจากการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และการค้าจากจีนในอดีต สืบทอดขั้นตอนวิธีการผลิตต่อกันมาเรื่อย ๆ จากรุ่นสู่รุ่น เกิดเป็นอาชีพท้องถิ่นของชุมชนบ้านบางชะนีในปัจจุบัน อ่านต่อ

อาชีพในท้องถิ่นอาชีพท้องถิ่น ตำบลลาดบัวหลวง เกิดขึ้นจากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โดยความร่วมมือของผู้นำชุมชน และการสำรวจความต้องการของชาวบ้านในชุมชน จนเกิดเป็น อ่านต่อ

การผลิตข้าวปลอดภัยจากสารพิษภูมิปัญญาชาวบ้าน ประเภท เกษตรกรรม การผลิตข้าวที่ดี (GAP) ได้มาตรฐานข้าวปลอดภัยจากสารพิษชุมชนบ้านตะพังโคลน โดยนางวารี เรืองศรี ประธานวิสาหกิจชุมชนตำบลลาดบัวหลวง (นาแปลงใหญ่) มีสมาชิก 32 คน ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 50/5 ม.4 ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร 065-593-9615

นางวารี เรืองศรี เป็นเกษตรกรที่เป็นประธานของโรงเรียนเกษตรกรในพระราชดำริบ้านตะพังโคลนในโรงเรียน อ่านต่อ

ปลูกป่า โคก หนอง นา ตำบลโคกช้างโคกหนองนาโมเดล คือ การพัฒนาจัดการพื้นที่ทางการเกษตร ซึ่งเป็นการผสมผสานของเกษตรทฤษฏีใหม่ร่วมกับภูมิปัญญาพื้นบ้านของไทยที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่นั้น ๆ ซึ่งต้องบอกว่าชื่อเรียกนี้ เป็นการจัดการสภาพแวดล้อมที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ โดยมนุษย์นำสิ่งที่มีอยู่นั้นมาส่งเสริมทำให้เกิดความสำเร็จในการทำเกษตรกรรมโดยเร็ว และเป็นระบบมากขึ้น ทั้งนี้ แต่ละคำของชื่อเรียกยังหมายถึง    แนวทางการทำเกษตรแบบอินทรีย์ และการสร้างชีวิตที่มีความยั่งยืนอย่างที่สุด อย่างที่เราได้บอกไปว่าแต่ละคำของชื่อ เป็นแนวทางการทำการเกษตรอินทรีย์ และการสร้างวิถีชีวิตที่มีความยั่งยืนอย่างที่สุด โดยได้รับความอนุเคราะห์ พื้นที่ อ่านต่อ

ปลากระดี่วงปลากระดี่วง หรือปลากระดี่แพ เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของชาวโคกช้าง

ภูมิปัญญาการถนอมอาหารที่ชาวบ้านคนโบราญนดั่งเดิม นำปลาตัวเล็กชนิดนี้ ตากแห้งเป็นวง เป็นแพ เพื่อเก็บไว้ให้กินได้นานขึ้น โดยพื้นที่ตำบลโคกช้างเป็นพื้นที่ลุ่ม มีปลาชุกชุม จึงทำให้สามารถหาปลาได้ง่าย

ปลากระดี่ ชอบอาศัย ตามท้องไร่ ท้องนา ห้วยหนอง คลองบึง ในช่วงฝนใหม่ปลากระดีจะชอบเล่นน้ำ ดังสำนวนไทยๆที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆว่า "ปลากระดี่ได้น้ำ" ปลาน้ำจืดชนิดนี้ในบ้านเรามี อ่านต่อ

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand